fbpx

„Przeto oddani posługiwaniu
zleconemu nam przez miłosierdzie,
nie upadamy na duchu”

(2 Kor 4,1)

            Pewnego wieczoru w Londynie dwóch mężczyzn zastanawiało się nad odwołaniem spotkania modlitewnego, które właśnie mieli prowadzić. Wieczór był bardzo zimny i deszczowy.     - Nie sądzę, żeby warto było dziś robić spotkanie. Kto przyjdzie w taką pogodę? - To prawda - powiedział drugi. - Ale uważam, że byłoby to uciekaniem od odpowiedzialości. Spotkanie zostało już ogłoszone i nigdy nie wiadomo, kto może się pojawić.

I kiedy deszcz padał coraz bardziej, kiedy bez przerwy rozlegały się uderzenia piorunów, oni rozpoczęli spotkanie modlitewne. Tego wieczoru przyszła tylko jedna osoba! Ale zjawił się też mężczyzna, który przez przypadek przechodził obok. Zobaczył światło w kaplicy, w której oni się modlili i wszedł do środka, aby schować się przed deszczem. W ten sposób podwoiła się liczba słuchaczy! Gdy usiadł, ciesząc się, że znalazł schronienie, prowadzący spotkanie podkreślał, jak bardzo potrzeba misjonarzy, którzy pracowaliby wśród Indian w Ameryce Północnej. Po spotkaniu jeden z liderów powiedział do drugiego: „Dziś wieczór zupełnie straciliśmy czas”. Jak bardzo się mylił! Do serca mężczyzny, który schronił się w kaplicy, dotarło Słowo Boże i postanowił zmienić swoje życie. W ciągu miesiąca sprzedał swoją firmę i wyruszył pracować jako misjonarz wśród Indian w Kolumnii Brazylijskiej, gdzie przebywał przez 35 lat!

Zniechęcenie - zjawisko powszechne w życiu liderów

            Zniechęcenie, przygnębienie, duchowe zmęczenie - to uczucia i postawy, jakie lider od czasu do czasu musi przeżyć. Tylko Bóg wie, ile razy mówimy do siebie: „Mam już dość. Jestem znudzony. Czuję pustkę. Nie będę już dłużej liderem”. I tylko Bóg wie, ilu zdolnych liderów, obdarzonych darami Ducha Świętego, doświadczając duchowego „wypalenia”, nie wytrwało i przestało pełnić swą posługę. Nie jest to nic dziwnego. Wystarczy, że dobrze przyjrzymy się temu, co napisane jest w Piśmie św., a uświadomimy sobie, że wiele osób, nawet sam Jezus, przeżyli poważne kryzysy w swojej roli bycia liderem.

            Mojżesz zaczął odczuwać ciężar bycia przywódcą, gdy udało mu się wyprowadzić Żydów z niewoli egipskiej. Kiedy zaczęli swą wędrówkę przez pustynię do Ziemi Obiecanej, natychmiast zaczęły się narzekania. Raz było to z powodu wroga, któremu musieli stawić czoła; innym razem brakowało im wody; to znowu brakowało cebuli i czosnku, których pod dostatkiem mieli w Egipcie. I Mojżesz zaczął upadać na duchu. „Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij” (Lb 11,14-15). Eliaszowi nie udało się przekonać królowej Izebel, żeby przestała oddawać cześć bożkom. Eliasz uląkł się i ratował swoje życie ucieczką na pustynię. „Po jednodniowym marszu, usiadł pod krzakiem janowca, pragnąc umrzeć i rzekł: Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie” (1Krl 19, 4). Hiob w niebezpieczeństwie okrutnego cierpienia i choroby przeklina swój los i krzyczy: „Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona, nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać?” (Hi 3,11). Jeremiasz wobec prześladowań i uporu swojego ludu narzekał i mówił do Boga: „Jestem mężem skargi i niezgody dla całego kraju. Wiedz, że dla Ciebie znoszę poniżenie” (por. Jr 15, 10.15). Jezus widząc brak wiary u swoich uczniów, mówił: „O, plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć?” (Mt 17.17). Jezus żałował Jeruzalem, które nie przyjęło Jego nauki: „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych. którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście” (Mt 23,37).

            Jeśli więc czasem wydaje ci się, że powinieneś się poddać i zaprzestać posługi lidera, wiedz, że nie jestes sam! Zniechęcenie ma wiele przyczyn. Możesz być niesprawiedliwie krytykowany i zaczynasz mówić sam do siebie: „Właścicie po co to wszystko?”.

Jak radzić sobie ze zniechęceniem?

            W jaki sposób powinien postąpic lider ogarnięty zniechęceniem?
Skoncentruj się na celu, do którego dążysz: podczas wyścigu każdy z jego uczestników w pewnym momencie odczuwa ogromne wyczerpanie i obawę, że nie starczy mu sił. Ale wizja celu mobilizuje go, by biec aż do końca. Obietnica Pana, że to, co robimy dla Niego, wyda owoc we właściwym czasie, dodaje nam odwagi, by kontynuować służbę.

  • Wierz w to, że Bóg będzie ci wierny: On ma moc i gotowy jest ci pomóc. Gdy Jeremiasz wyjawił szczerze swoje uczucia Bogu, On udzieł mu takiej odpowiedzi: „Ja jestem z tobą. by cię wspomagać i uwolnić. (...) Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy gwałtowników” (Jr 15,20-21).
  • Uwielbiaj Pana, nawet w trudnych chwilach. Uwielbienie jest bronią, jaką daje nam Pan do pokonywania trudności. Poza tym chwalenie Boga, oddawanie Mu czci jest aktem wiary w Niego. „Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to, w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu” (Ha 3, 17-18).
  • W chwilach trudnych nie przestawaj wsłuchiwać się w Słowo Boże. Bądź wierny w modlitwie i czytaniu Pisma św., w miłości do pozostałych członków grupy, w oddaniu sakramentom. Poszukaj innego lidera lub liderów i podziel się z nimi swoimi trudnościami. Poproś ich o modlitwę.
  • Czytaj biografie świętych i ludzi zasłużonych dla chrześcijaństwa. One pozwalają nam uświadomić sobie, że każdy święty, każdy człowiek, który dokonał dla Boga coś szczególnego, przeżywał trudne chwile.
  • Zastanów się, co jest dla ciebie najważniejsze. Być może zaniedbujesz swoje obowiązki w stosunku do rodziny i to powoduje stres. Być może znajmujesz się zbyt wieloma rzeczami, które oddalają cię od drogi, jaką Bóg chce cię prowadzić.
  • Bądź wytrwały. Trudości nie oznaczają przegranej. Kiedyś zapytano pewnego chłopca, jak udało mu się zostać tak dobrym łyżwiarzem. Odpowiedział: „Wstając za każdym razem, kiedy się przewróciłem”. Krzysztof Kolumb podczas swojej wyprawy zakończonej odkryciem Ameryki nigdy nie słuchał gróźb swojej załogi. Kiedy dzień po dniu na horyzoncie nie pojawiał się żaden ląd, jego załoga zagroziła buntem, jeśli nie powrócą do portu, z którego wypłynęli. Kolumb nigdy nie ugiął się pod ich groźbami i każdego dnia pisał dwa słowa w swoim pokładowym dzienniku: „Płynęliśmy dalej”.

            My również wobec zniechęcających okoliczności powtarzamy za św. Pawłem: „Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu” (2 Kor 4,1).

Zastanów się:

Jakie konkretne kroki mógłbyś podjąć, aby odnowić swoje zaangażowanie w posłudze lidera?
Co konkretnie możesz zrobić, żeby przygotować się na stawienie czoła sprzeciwowi albo krytyce innych?
W jaki sposób możesz podnieść na duchu innych liderów ogarniętych zniechęceniem?

 

Autor: Nikol Baldacchino
Tłum. Magdalena Tadel
ICCRS Newsleeter, nr 1/1997

Przedruk z: Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym nr 7(37)1999

Biblioteka formacji
Miłość zwycięska Człowiek chce wyzwolić się i innych ze zła, ale nie potrafi. Gdy zwalcza zło złem, pojawia się spirala odwetu, nienawiści, która...
Pokora – pycha CZYM JEST POKORA ? Pokora to ukierunkowanie pędu do wielkości. W naturze, którą otrzymaliśmy od Stwórcy, mamy złożony pęd do...
Mija 50 lat od pojawienia się nowych ruchów charyzmatycznych w Kościele katolickim. Charyzmaty, o których czytamy w Biblii, zaczęły występować na...
To tytułowe zdanie stało się hasłem reklamowym naszej poradni małżeńskiej. Któregoś dnia jedna z osób przechodzących koło samochodu, na którego...
„Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu” (2 Kor 4,1) Pewnego wieczoru w Londynie dwóch mężczyzn...
Newsy
O czym warto pamiętać tej jesieni i jakie propozycje przygotował dla nas Krajowy Zespół Koordynatorów? Zbliża się nowy rok formacyjny....
XXV Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym będzie inne niż zwykle. Tym razem spotykamy się u stóp Jasnej Góry pod koniec...
W dniach 11-12 czerwca 2021r. diecezjalni koordynatorzy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym zgromadzili się w Częstochowie, aby pochylić się nad...
W czwartek 13 maja 2021r. zmarł śp. Zbigniew Lityński . Wielki człowiek, wieloletni Przyjaciel K atolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Twórca...
Kochani, w związku z niepewną sytuacją pandemiczną podjęliśmy decyzję o przesunięciu majowego czuwania na 25 września. Ufamy, że wrzesień pozwoli...