fbpx


a. Zapowiedź Odnowy w kościele katolickim

W drugiej połowie XIX w. bł. Elena Guerra, włoska zakonnica, założycielka zakonu Sióstr Oblatek Ducha Świętego, pisała listy do papieża Leona XIII, prosząc o odnowienie nauczania o Duchu Świętym. Za jej zasługą Papież Leon XIII  wydał szereg dokumentów o Duchu Świętym (m.in. enc. Divinum illud munus) i 01.01.1901 r. śpiewając w imieniu całego Kościoła hymn “Veni Creator Spiritus” zawierzył XX  wiek Duchowi Świętemu. 

b. Doświadczenie “chrztu w Duchu Świętym” w XX w. w kościołach protestanckich

Znane z Dziejów Apostolskich charyzmatycznie ożywienie dało się zauważyć, niezależnie od siebie, w wielu miejscach na świecie takich jak: USA, Walia, Armenia, Indie.
Pierwsze udokumentowane świadectwo chrztu w Duchu Świętym miało miejsce 01.01.1901 r. w Topeka (USA) w metodystycznej Szkole Biblijnej pastora Charlesa Parhama. Podczas spotkania, jedna ze studentek Agnes Ozman poprosiła pastora o modlitwę z nałożeniem rąk (co nie było wcześniej praktykowane). Gdy to zrobił w grupie pojawiła się modlitwa w różnych językach. Od tego czasu coraz więcej osób wchodziło w to samo doświadczenie duchowe. W 1907 r. Pastor William J. Seymour rozpropagował tzw. “ruch zielonoświątkowy” na większą skalę. Powstawały nowe wspólnoty. W lata pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. doświadczenie “wylania Ducha Świętego” zaczęło przenikać do tradycyjnych wspólnot protestanckich przynosząc ożywienie skostniałych struktur oraz wzrost wiernych. 

c.  Sobór Watykański II

Na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II w 1962 r. papież Jan XXIII modlił się słowami: „Panie odnów w naszych czasach Twoje cuda jak w Nową Pięćdziesiątnicę”.
Podczas Soboru w 1963 r. miała miejsce poważna dyskusja teologiczna dotycząca roli charyzmatów we współczesnym świecie. Zaowocowała ona zamieszczeniem w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium [nr 12] zapisu o tym, że:

Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale 'udzielając każdemu, jak chce' (1Kor 12,11) darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także szczególne łaski [charyzmaty], (...) mające na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła (kard. Leon J. Suenens, Y. Congar, K. Rahner).

d. Początek Odnowy Charyzmatycznej - Pittsburgh 1967 r.

Za początek Odnowy Charyzmatycznej uznaje się wydarzenie, które miało miejsce w lutym 1967 r. na Uniwersytecie Duquesne w Pittsburgu (USA). Trzydziestoosobowa grupa studentów i profesorów odbywała weekendowe rekolekcje, podczas których rozważane były cztery pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich. Na wieczornych modlitwach uczestnicy doświadczyli “chrztu w Duchu Świętym”. Rekolektanci Kevin i Dorothy Ranaghan opisali to wydarzenie w następujący sposób: „Para narzeczonych, Poul Grey i Vlarvanne Springle, słyszeli o chrzcie w Duchu i pragnęli go otrzymać. Zwrócili się do Ralpha Keifera z prośbą, by modlił się z nimi, ażeby Duch Święty zaczął w pełni działać w ich życiu (Ralph Keifer był jednym z czterech rekolektantów, którzy już otrzymali chrzest w Duchu Świętym). Weszli po cichu na wyższe piętro, z dala od tłumu i tu, wśród modlitwy zostali głęboko dotknięci Duchem Chrystusa. Duch ten przejawił się wkrótce przez dar języków, w jakich oboje młodzi zaczęli chwalić Boga. Po chwili postanowili wrócić na dół do swojej grupy, nic nie mówiąc o tym co zaszło. Nie wiedzieli jednak, że równocześnie jedna z dziewczyn, studentka Duquesne, Patti Gallagher, jakby pociągnięta przez kogoś, weszła do kaplicy i tam odczuła prawie namacalnie obecność Ducha Chrystusa. Przestraszona wyszła z kaplicy i w pośpiechu zawołała pozostałych, żeby razem z nią tam weszli. Członkowie grupy pojedynczo lub parami, udali się do kaplicy. I kiedy wszyscy zebrali się na modlitwę, zstąpił na nich Duch Święty. Nie było w tym kierunku żadnej sugestii, żadnych pouczeń, jak postępować. Po prostu ludzie spotkali Ducha Świętego, podobnie jak inni spotkali go przed kilku tygodniami. Jedni chwalili Boga w nieznanych językach, inni cicho płakali z radości, jeszcze inni modlili się i śpiewali. Modlili się tak od dziesiątej wieczór do piątej rano". Po tym wydarzeniu Odnowa Charyzmatyczna rozprzestrzeniła się na wszystkie kontynenty. W latach 1967-1990 Odnowa liczyła ponad 72 mln. Katolików w 120 krajach.

e. Odnowa w Polsce

W latach 70. kilku polskich kapłanów spotkało się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili przenieść na grunt polski. W 1976 r. zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne. Dwadzieścia lat później na czuwanie do Częstochowy przyjechało ok. 200 tysięcy sympatyków ruchu.

Pierwszą osobą, która nawiązała kontakty z ruchem Odnowy był ks. Płonka z diecezji bielsko-żywieckiej w 1975 r. W tym samym roku ks. Marian Piątkowski z Poznania był uczestnikiem kongresu charyzmatycznego w Rzymie, gdzie doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zapragnął tym doświadczeniem dzielić się z innymi po powrocie do kraju. Ks. Bronisław Dembowski spotkał się z ruchem charyzmatycznym w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych w 1976 r. Z jego inicjatywy powstała grupa modlitewna w Warszawie. Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym stawało się coraz powszechniejsze w kolejnych miastach Polski: w grupach Ruchu „Światło-Życie”, w środowiskach studenckich i ośrodkach duszpasterskich. W ten sposób powstawały pierwsze grupy modlitewne. Członkowie grup z różnych część kraju zaczęli podejmować ze sobą współpracę. W lutym 1977 i kwietniu 1979 odbyły się pierwsze spotkania przedstawicieli wspólnot Odnowy z poszczególnych rejonów (kilka diecezji) Polski. Z czasem powstał już oficjalnie zespół Koordynatorów.

Od 1983 r. głównie w Częstochowie, mają miejsce ogólnopolskie czuwania członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym. Spotkania te gromadzą nawet do 300 tys. uczestników. Co kilka lat odbywają się w formie Kongresu. Krajowy Zespół Koordynatorów, który jest organizatorem, zaprasza gości z całego świata, którzy pomagają uczestnikom zagłębić się w duchowość Odnowy. W poszczególnych latach gośćmi byli:

 • 1983 (I Kongres) - kard. Leo Suenens
 • 1986 - o. Jacek Salij OP
 • 1988 (II Kongres) - kard. J. Glemp, o. A. Schulz SJ, ks. A. Zuberbier
 • 1992 - o. Robert Faricy SJ, o. Józef Augustyn SJ
 • 1993 (III Kongres) - o. Ricardo Arganaraz
 • 1994 - Philippe Madre
 • 1995 - s. Briege McKenna OSC, ks. Kevin Scallon
 • 1996 - o. Joseph Marie Verlinde
 • 1997 - bp Bronisław Dembowski
 • 1998 (IV Kongres) -  o. Daniel Ange
 • 1999 - o. Raniero Cantalamessa OFMCap.
 • 2000 - Nikol Baldacchino
 • 2001 - Fio Mascarenhas
 • 2002 - s. Briege McKenna OSC, ks. Kevin Scallon
 • 2003 (V Kongres) - Oreste Pesare
 • 2004 - Cathy Brenti
 • 2005 - ks. Stanisław Orzechowski, Marcin Gajda, ks. Krzysztof Ołdakowski SJ
 • 2006 - Jose Prado Flores
 • 2007 - Stanisława Iżyk, Inga Pozorska
 • 2008 (VI Kongres) - ks. Rufus Pereira, o.Remigiusz Recław, o. Augustyn Pelanowski
 • 2009 - ks. Andrzej Grefkowicz
 • 2010 - ks. prof. Henryk Witczyk, Grzegorz Górny, ks. Mirosław Cholewa
 • 2011 - o. Raniero Cantalamessa OFMCap.
 • 2012 - ks. Andrzej Grefkowicz
 • 2013 (VII Kongres) - Lázaro Praxedes de Oliveira, Reinaldo Beserra Dos Reis
 • 2014 - ks. Sławomir Płusa, ks. Artur Sepioło, ks. Michał Olszewski 
 • 2015 - ks. Marian Rajchel, Dariusz Jeziorny, Wspólnota Chemin Neuf, ks. bp Grzegorz Ryś
 • 2016 - ks. Artur Godnarski, Monika Wojciechowska, ks. Mariusz Rosik
 • 2017 - Dariusz Jeziorny, Marcin Zieliński, o. Wit Chlondowski OFM
 • 2018 - Ulf Ekman
 • 2019 (VIII Kongres) - Michelle Moran, Johannes Hartl 
Newsy diecezjalne...
Odnowa w Duchu Świętym diec. częstochowskiej zaprasza na koncert uwielbienia, który odbędzie się 16 maja, o godz. 19:00. Wydarzenie będzie...
Konferencja "Córka Króla" to czas przeznaczony właśnie dla Ciebie droga kobieto, aby usiąść u stóp Boga jak Maryja i wsłuchać się w bicie Jego...
IV Katolickie Forum Charyzmatyczne w Śremie „Maryja, pełna łaski” Kiedy? 17 października 2020 r Gdzie? Parafia bł. M. Kozala w Śremie, ul....
„Nabierzcie Ducha, podnieście głowy” PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZAPISÓW albo oglądaj on-line Ideą spotkania jest doświadczenie żywego Pan Jezusa, poprzez...
Karolina to nasza Siostra ze wspólnoty - pisze ks. Rafał Koptas, koordynator diec. białostockiej. Dziś jest w potrzebie i nie chcemy przejść...