fbpx

Miłość zwycięska

 

Człowiek chce wyzwolić się i innych ze zła, ale nie potrafi. Gdy zwalcza zło złem, pojawia się spirala odwetu, nienawiści, która niczego nie rozwiązuje, a przysparza nowych cierpień. Jesteśmy też często bezsilni wobec własnej niedoskonałości.
Podejmujemy wiele wysiłków, ale jakże często nie potrafimy wyzwolić się z własnych wad i złych nawyków.

Jakże często odkrywamy, że nie potrafimy kochać bezwarunkowo. Umiemy być życzliwi dla tych, którzy spełniają nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo często bezradni wobec zła naszego i innych. Nie jesteśmy w stanie bez pomocy Boga się zmienić, wyzwolić z grzechów, złych przyzwyczajeń czy nałogów. Dobre pragnienia i tzw. silna wola nie wystarczą. Ile już razy podejmowaliśmy postanowienia, z których nic nie wyszło? Sami z siebie nic nie możemy. Czy jest zatem jakieś wyjście?

Ratunkiem jest Miłosierdzie Boże, objawione najpełniej w Jezusie Chrystusie. Ojciec w swej nieskończonej miłości posłał swojego Syna, aby nas zbawił. Potrzebujemy Zbawiciela. Jest Nim Jezus Chrystus i tylko On. To On daje nam zbawienie. Jezus powiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników (Łk 5,31–32).


Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

 

„Zbawić” oznacza uratować. Uratować nie tylko przed potępieniem, ale wyprowadzić z niewoli grzechu. Jezus przyszedł na świat, aby ukazać nam przez swoje życie i poprzez swoje nauczanie drogę ocalenia. Został jednak odrzucony i ukrzyżowany. Jezus jako wszechmogący mógł uniknąć okrutnej śmierci. Jednak dobrowolnie oddał swoje życie, aby ukazać nam nieskończoną miłość Boga Ojca.

Jezus umarł za nas, aby nas odkupić, zbawić. Ukochał nas tak bardzo, że oddał życie za ciebie i za mnie. Pozwolił, aby nasz grzech Go zniszczył. Uratował nas od kary za grzechy, ale jednocześnie nieustannie chce nas wyzwalać z naszych grzechów.

Jezus jednak nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał. Dokonał najwspanialszego zwycięstwa w dziejach ludzkości. Umierając i zmartwychwstając zwyciężył całe zło świata. Chrystus Pan zwyciężył nie tylko śmierć, ale tego, przez którego weszła ona na świat — szatana. Odniósł zwycięstwo nad wszelkim grzechem. Dał ludziom możliwość pójścia drogą swojego zwycięstwa. Wielu ludzi wybrało tę drogę i poszło nią.

To, że Chrystus Pan zwyciężył śmierć, grzech i szatana, to nie jest tylko pobożny slogan. Możesz tego doświadczyć w twoim życiu. W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5). On może i chce wyzwolić cię z każdego grzechu, zwyciężyć twoje słabości. Może dać ci zwycięstwo nad okolicznościami i przeciwnościami. On pragnie dać ci wyzwolenie z każdego przejawu zła — wad, nałogów, złych przyzwyczajeń, nieuporządkowanych przywiązań.

Jezus Chrystus może i pragnie wnosić w twoje życie pokój i ład. Nie musisz być niewolnikiem dotychczasowych ograniczeń, uwarunkowań. Pan Jezus chce cię wyzwalać, abyś mógł żyć Jego miłością. Tylko ta miłość może sprawić, że przejdziesz ze śmierci do życia. Tylko ta miłość może uzdolnić cię do udziału w Chrystusowym zmartwychwstaniu. W Jezusie Chrystusie jesteś powołany do zwycięstwa. Możesz mieć udział w Jego zwycięstwie, doświadczać go w swoim życiu i nieść je innym, stając się świadkiem Jego Zmartwychwstania. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania (2 Kor 2,14). Bóg chce dać ci nowe życie. Co niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga.

Jezus pragnie, abyś doświadczał Jego zwycięstwa w konkretnych dziedzinach twojego życia. Aby to zwycięstwo się w tobie dokonywało, potrzebujesz wiary, ufnej modlitwy. Im bardziej jesteś słaby, tym bardziej możesz liczyć na pomoc Bożą. Miłosierny Bóg nie tylko odpuszcza ci grzechy, ale daje moc do przemiany.

Modlitwa

Panie Jezu Chryste Zmartwychwstały, Ty żyjesz. Ty zwyciężyłeś i pragniesz, aby Twoje zwycięstwo stało się moim udziałem i bym niósł je innym. Proszę, niech Twoje zwycięstwo przenika mnie i całe moje życie oraz tych wszystkich, których Ci powierzam.
Amen!


Najważniejsza decyzja twojego życia

Zmartwychwstały Pan pragnie dać ci miłość w miejsce twojego egoizmu i nienawiści, pokój i poczucie bezpieczeństwa zamiast lęków i napięć, radość zamiast smutku i przygnębienia. Pragnie, byś obfitował w Jego moc i mądrość. I On tego dokona, jeśli będziesz tego pragnąć i o to prosić. Bóg może i pragnie uczynić cię świętym. On chce w tobie zwyciężyć to wszystko, co w nas przeciwstawia się Jego woli. Uwierz w to i tego pragnij. Jezus Chrystus, który wskrzeszał umarłych, pragnie cię nieustannie przeprowadzać ze śmierci do życia. Oddaj Mu wszystko, co jest w tobie śmiercią, grobem. Oddaj Mu twoje grzechy, zniewolenia, brudy, a On zwycięży. Oczywiście, proces nawrócenia to droga całego życia. Ale bywają też na tej drodze okresy intensywniejszej przemiany. Dlatego trzeba, abyśmy pragnęli wielkich przemian w nas, ufali, że one są możliwe i gorąco o nie prosili.

Bóg jest Kimś najwspanialszym, budzącym zachwyt. Poznanie Go prowadzi do miłości wzajemnej. Miłości Bożej warto zaufać i oddać jej siebie i całą swoją egzystencję. Skoro Pan Bóg jest Kimś najdoskonalszym pod każdym względem, to najrozsądniej jest zaufać Mu, oddając Mu się całkowicie. Najważniejsze jest, aby poznawać i wypełniać Jego wolę, która jest dla nas najlepsza.
Najmądrzejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to uznać Jezusa Chrystusa jako Pana swojego życia. Takie sformułowanie może budzić lęk czy opory psychiczne.
Trzeba wyjaśnić, że panowanie Jezusa nie niesie żadnego zagrożenia, gdyż Bóg, który jest miłością, chce dla nas tego, co najlepsze. Jako najmądrzejszy i wszechwiedzący najlepiej wie, co rzeczywiście jest dla nas dobre. On jest delikatny. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku (Iz 42,3).

Fundamentalną sprawą dla nas jest oddanie Panu Jezusowi swojego życia. Bardzo wyraźnie trzeba rozróżnić oddanie się Bogu na własność od oddania się tylko w opiekę. Widać to na przykładzie powierzenia komuś walizki z wielką sumą pieniędzy. Czym innym jest oddać ją na własność, a czym innym w opiekę. Oddanie się w opiekę jest łatwe i wygodne. Kosztuje niewiele i specjalnie nie zobowiązuje. Oddanie na własność, to zupełnie co innego. To, mówiąc metaforycznie, powierzenie Bogu steru swojej łodzi czy kierownicy swego samochodu.
W religijności niedojrzałej często człowiekowi chodzi o to, aby to Bóg pełnił jego wolę. W chrześcijaństwie to nie ja mam się posługiwać Bogiem do realizacji moich planów, ale mam tak oddać się Bogu, aby On mógł posłużyć się mną do realizacji swoich zamierzeń. Jeśli naprawdę ufam Bogu, to będę przekonany, że Jego wola jest dla mnie najlepsza. Dlatego oddanie Jezusowi jako Panu nie budzi lęku, ale staje się źródłem szczęścia. Jest to najważniejsza decyzja, jaką mogę w życiu podjąć. Poprzez tę decyzję godzę się świadomie na to, co wynika z mojego chrztu.
Największym szczęściem człowieka jest żyć w zjednoczeniu z Bogiem i pełnić Jego wolę. Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Czy był kiedyś taki dzień, że oddałeś całe życie Bogu, że zapragnąłeś, aby był Panem twojego życia? Jeśli nie, możesz uczynić to teraz. Rozważ poniższą modlitwę i jeśli wyraża twoje pragnienie, odmów ją.

Panie, Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu, aby mnie odkupić. Pragnę należeć do Ciebie i przyjąć owoce Twojej męki, śmierci  i Zmartwychwstania.

Przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy. Proszę Cię, abyś mnie z nich wyzwalał, bym żył wiarą, nadzieją, miłością i był Tobie posłuszny. Świadomiei dobrowolnie uznaję Cię jako swojego Zbawiciela i Pana. Proszę, abyś kierował moim życiem. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. Proszę Cię, abyś nieustannie napełniał mnie Duchem Świętym. Dziękuję Ci za wszystko, co mi dałeś, dajesz i dasz. Amen.

Rozważaj Słowo Boże, aby lepiej poznawać Boga i Jego wolę. Bóg pragnie udzielać ci swoich łask poprzez sakramenty święte. Ogromnie ważne jest życie w stanie łaski uświęcającej. Pan Bóg jest wystarczająco potężny, aby ciebie do tego uzdolnić. A nawet, jeśli zgrzeszysz, zawsze możesz spotkać się z Miłosiernym Panem w sakramencie pokuty i pojednania. Pragnę zachęcić cię również do częstej Komunii świętej. Jezus Eucharystyczny pragnie być twoją mocą pośród trudów życia.


Zbigniew Lityński

Więcej informacji na temat modlitwy o uzdrowienie w książce „Owocna modlitwa o uzdrowienie” (wydanej przez Centrum Formacji Wieczernik we współpracy z wydawnictwem Benedictus)

Biblioteka formacji
Miłość zwycięska Człowiek chce wyzwolić się i innych ze zła, ale nie potrafi. Gdy zwalcza zło złem, pojawia się spirala odwetu, nienawiści, która...
Pokora – pycha CZYM JEST POKORA ? Pokora to ukierunkowanie pędu do wielkości. W naturze, którą otrzymaliśmy od Stwórcy, mamy złożony pęd do...
Mija 50 lat od pojawienia się nowych ruchów charyzmatycznych w Kościele katolickim. Charyzmaty, o których czytamy w Biblii, zaczęły występować na...
To tytułowe zdanie stało się hasłem reklamowym naszej poradni małżeńskiej. Któregoś dnia jedna z osób przechodzących koło samochodu, na którego...
„Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu” (2 Kor 4,1) Pewnego wieczoru w Londynie dwóch mężczyzn...
Newsy
O czym warto pamiętać tej jesieni i jakie propozycje przygotował dla nas Krajowy Zespół Koordynatorów? Zbliża się nowy rok formacyjny....
XXV Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym będzie inne niż zwykle. Tym razem spotykamy się u stóp Jasnej Góry pod koniec...
W dniach 11-12 czerwca 2021r. diecezjalni koordynatorzy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym zgromadzili się w Częstochowie, aby pochylić się nad...
W czwartek 13 maja 2021r. zmarł śp. Zbigniew Lityński . Wielki człowiek, wieloletni Przyjaciel K atolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Twórca...
Kochani, w związku z niepewną sytuacją pandemiczną podjęliśmy decyzję o przesunięciu majowego czuwania na 25 września. Ufamy, że wrzesień pozwoli...