fbpx

Kryteria publikowania informacji o wydarzeniach

Jeśli jesteś odpowiedzialny za organizację wydarzenia w swojej diecezji i chcesz opublikować informację związaną z tym wydarzeniem, zastosuj się do poniższych zasad.

W formularzu kontaktowym na naszej stronie (zakładka Konto - Kontakt - Napisz do nas) wybierz Zgłoś wydarzenie ze swojej diecezji

Zanim dodasz zgłoszenie...

  • zgłoszeniu podlegają wydarzenia odnowy diecezjalnej, pobłogosławione przez Odnowę w diecezji, nie zaś parafialne czy wspólnotowe.
  • zgłoszone wydarzenie powinno zostać uzgodnione z koordynatorem diecezjalnym lub w przypadku szerszego zasięgu - z koordynatorami diecezji, dobrą praktyką jest wyznaczenie stałej osoby, która dodaje wydarzenia na stronę www,
  • sporządź krótką, zrozumiałą i konkretną notatkę tekstową. Powinno się w niej znaleźć:

1) co organizujesz (nazwa wydarzenia);
2) gdzie (miejsce wydarzenia);
3) kiedy odbędzie się wydarzenie (data wydarzenia - godzina, dzień, miesiąc, rok, planowany czas zakończenia);
4) informacja o zapisach (od kiedy można się zapisać, czy są są otwarte? gdzie można się zapisać? nr kontaktowy bądź mail do osoby odpowiedzialnej / link do zapisów on-line);
5) czy wydarzenie jest bezpłatne lub informacja o przewidywanych opłatach / ofiarach.

Grafika, plakaty...

  • wyślij grafikę np. plakat. Grafika ta powinna zawierać najważniejsze informacje, być przejrzysta i zawierać logo Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym;
  • zgłoszenia zawierające wyłącznie grafiki (bez notatki na stronę) lub grafiki w słabej jakości będą odrzucane;
  • przy zgłoszeniu należy podać informację czy podczas wydarzenia będą promowane Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 
  • napisz czy po wydarzeniu otrzymamy relację i zdjęcia z wydarzenia, chętnie umieścimy je na naszej stronie i w Zeszytach Odnowy
  • pamiętaj, że musisz być autorem tych zdjęć, nie mogą być pobrane z innych stron np. z Gościa Niedzielnego.

    Jak tylko zatwierdzimy zgłoszenie, zostanie ono opublikowane na stronie odnowa.org oraz na naszym facebooku.
Biblioteka formacji
Miłość zwycięska Człowiek chce wyzwolić się i innych ze zła, ale nie potrafi. Gdy zwalcza zło złem, pojawia się spirala odwetu, nienawiści, która...
Pokora – pycha CZYM JEST POKORA ? Pokora to ukierunkowanie pędu do wielkości. W naturze, którą otrzymaliśmy od Stwórcy, mamy złożony pęd do...
Mija 50 lat od pojawienia się nowych ruchów charyzmatycznych w Kościele katolickim. Charyzmaty, o których czytamy w Biblii, zaczęły występować na...
To tytułowe zdanie stało się hasłem reklamowym naszej poradni małżeńskiej. Któregoś dnia jedna z osób przechodzących koło samochodu, na którego...
„Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu” (2 Kor 4,1) Pewnego wieczoru w Londynie dwóch mężczyzn...
Newsy
O czym warto pamiętać tej jesieni i jakie propozycje przygotował dla nas Krajowy Zespół Koordynatorów? Zbliża się nowy rok formacyjny....
XXV Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym będzie inne niż zwykle. Tym razem spotykamy się u stóp Jasnej Góry pod koniec...
W dniach 11-12 czerwca 2021r. diecezjalni koordynatorzy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym zgromadzili się w Częstochowie, aby pochylić się nad...
W czwartek 13 maja 2021r. zmarł śp. Zbigniew Lityński . Wielki człowiek, wieloletni Przyjaciel K atolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Twórca...
Kochani, w związku z niepewną sytuacją pandemiczną podjęliśmy decyzję o przesunięciu majowego czuwania na 25 września. Ufamy, że wrzesień pozwoli...